July 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
June 27, 2021 June 28, 2021 June 29, 2021 June 30, 2021 July 1, 2021 July 2, 2021 July 3, 2021
July 4, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 5, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 6, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

July 7, 2021 July 8, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

7:00 pm: Adult Club Night

July 9, 2021 July 10, 2021

10:00 am: Annual General Meeting

July 11, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 12, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 13, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

July 14, 2021 July 15, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

7:00 pm: Adult Club Night

July 16, 2021 July 17, 2021
July 18, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 19, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 20, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

July 21, 2021 July 22, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

7:00 pm: Adult Club Night

July 23, 2021 July 24, 2021
July 25, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 26, 2021

7:00 pm: Adult Club Night

July 27, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

July 28, 2021 July 29, 2021

10:00 am: Adult Drop-In

6:00 pm: Racquet Demo Night

7:00 pm: Adult Club Night

July 30, 2021 July 31, 2021

Return to calendar